Agnes Ziolkowski
Wyłączny dystrybutor produktów na terenie USA i Kanady
  • 224-829-1637
  • capramilk.usa@gmail.com
Beata Adamczyk
Konsultant ds. produktów
  • (262) 948-9129
  • capramilk.usa@gmail.com

Capramilk USA (Agnes Ziolkowski) jest jedynym i wyłącznym dystrybutorem firmy ABEL plus na terenie USA i Kanady. Wszystkie produkty Caprmilk są zatwierdzone przez FDA i posiadają pozwolenie na ich sprzedaż.

Firma ABEL plus została założona w 1996 r., a miejscem prowadzenia działalności gospodarczej jest farma ekologiczna Podvysoká na Słowacji. Gospodarstwo ma kilkuletnie doświadczenie w hodowli kóz, a także osiągnęło kilka sukcesów w tej dziedzinie.

Główną działalnością naszej firmy jest produkcja rolnicza, ukierunkowana na hodowlę kóz i przetwórstwo mleka. Hodowla jest ściśle związana ze sprzedażą kóz hodowlanych. Integralną częścią działalności firmy jest również przetwarzanie mleka koziego na produkty o szerokim zakresie zastosowań.

W 2001 r. uruchomiono nowo wybudowaną suszarnię mleka koziego, w której przetwarzamy produkcję surowego mleka koziego. Budynki zostały przebudowane, aby w pełni zagwarantować bezstresowe środowisko dla zwierząt.

Firma zarządza około 150 ha terenu na obszarze ekologicznym Podwysoka i Zakopcze.